Фундаментален анализ

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Фундаменталният анализ е начин за осмисляне на пазара чрез наблюдаване на икономическите, политическите и социалните сили, които влияят върху търсенето и предлагането. Идеята при този тип анализ е, че ако икономиката на страната се развива добре, то валутата й също ще бъде силна, защото колкото по-добре е икономиката на дадена страна, толкова повече доверие в нейната валута имат другите страни.

Същност

Най-общо казано фундаменталния анализ се основава на икономическите новини в момента, за разлика от техническия, където решенията на трейдърите се базират на графики представящи миналото. Индикатори са новини, данни, изказвания на важни личности, доклади, представящи развитието на определена страна в икономически план. Индикаторите се публикуват в определено време от правителството или частни организации. Въз основа на фундаменталните индикатори вие решавате дали състоянието на определена държава се подобрява или не, съответно и в каква посока ще върви валутата й.

Финансовите фактори са твърде актуални при изготвянето на фундаменталния анализ, независимо дали става въпрос за предвиждания на конкретен валутен курс или извенения в цените на акциите на фондовата борса. Промените в финансовата и данъчната политики на правителствата предизвикват реакции в икономиката на страната, които се отразяват на националната валута и фондовите индекси. Финансовите фактори обикновено се проявяват след икономическите. Когато управляващите започват да се намесват в различни страни на икономическия живот или поемат допълнителни международни задължения, финансовите фактори могат да получат приоритет над икономическите.

Фундаменталният анализ ползва статистическа методика за обработка на информацията, касаеща финансовите пазари. Промените в икономиката на търгуващите страни, политически избори, действията на регулаторните органи, природните катаклизми, всичко това оказва влияние на валутните курсове. Ако някои от тези събития не могат да се предвидят, то други се явяват планови /например времето за публикации на икономически новини е определено за месеци напред/ или поне прогнозируеми. Следователно ако се съставят разумни и своевременни прогнози, с тяхна помощ могат да се предвиждат бъдещите движения на валутните курсове и да се извличат изгоди.

Особен аспект на фундаменталните показатели е, че в зависимост от състоянието на икономиката, фундаменталните индикатори могат да имат различен ефект върху валутния пазар. Ако данните показват липса на промяна, реакцията на Форекс трейдърите може да бъде нееднозначна. Ако една икономика се представя по-добре или по-зле в сравнение с другите, съответната валута ще бъде купувана или продавана, тъй като се генерира дългосрочен тренд.

Фундаменталният анализ вниква в това, което не може да се види на графиката, когато то се появи става предмет на техническия анализ. Много Форекс трейдъри не отделят необходимото внимание на фундамента, смятайки че техническите методи и автоматизираните системи са достатъчни за успешна търговия. Но се случва човек да попадне в зона на неуспех, когато изглежда че разбира правилно, има знанията и уменията в съответствие с най-добрите методики, но позициите вървят на загуба една след друга. Тогава търсейки причината започва да обвинява платформата, маркетмейкъра в некоректно котиране, обосновава концепцията, че този бизнес е пирамида и т.н.

Вижте още

Източници

  • Brealey and Myers, Principles of Corporate Finance
  • Baumohl on Wharton, "The secrets of economic indicators"
  • Evelina M. Tainer, Using Economic Indicators to Improve Investment Analysis (Wiley Finance)
  • Conrad Mattern, Handbook of Investment Research: Economic and Financial Indicators as Market Movers
  • Richard Yamarone, The Trader's Guide to Key Economic Indicators
  • Jake Bernstein, The Compleat Trader
  • Michael C. Thomsett, Mastering Fundamental Analysis
  • Matt Krantz, Fundamental Analysis For Dummies
  • Michael C. Thomsett, Getting Started in Fundamental Analysis

Външни препратки