Приложна математика

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Приложната математика е клон на математиката, който се занимава с математически методи, които най-често се използват в науката, инжинерните науки, бизнеса и индустрията.

Същност

Няма точно обособено разделение на приложната математика заради начина, по който се мени математиката и науката през времето.

Термина приложна математика също така описва професионаланата специализация, в която математиците работят върху определени проблеми. Приложната математика се фокусира върху формулирането и изучаването на математическите модели. В миналото практическо то приложение е подпомагало развитето на математическите теории, които след това са излодвани от чистата математика. От това следва, че развитието на приложната математика подпомага развитието на чистата математика.

Исторически, приложната математика се състои главно от приложен анализ, най-вече от диференциални уравнения, теория на сближаването и теория на вероятностите. Тези области на математиката са тясно свързани с развитието на класическата механика, и всъщност границата между математика и физика не е била ясно очертана до средата на 19 век. Както физиката така иинжинерните науки, и компютърните науки, използват приложната математика.

Днес приложната математика се използва в горе посочените дисциплини, както и в нови дисциплини, които са станали доста важни в приложенията. Дори и теория на числата, която е част от чистата математика, е важна при приложенията. Понякога термина приложна математика се използва за отличаването между традиционната проложна математика и области на математиката приложими в реални проблеми.

Приложение

Исторически, математика е била най-важна в природните науки и инжинерните науки. Но след Втората световна война се създават други направления на математиката, като теория на игрите и теория на социалния избор, които прерастват в икономически съображения, или невронни межи, които произлизат от изучавания на мозъка в невробиологията.

Появата на компютъра създава нови приложения: изучаване и използване на новата компютърна технология, използване на компютри за изучаване на възникващи проблеми в други области на науката, и изучаване математиката на изчисляване. Статистиката е най-използваната математическа наука в социалните науки, но и други области на математиката са все по полезни в тези дисциплини, най-вече в иконимиката.

Вижте още

Източници

  • Рафаил Ст. Стайков, Висша математика и математическо моделиране
  • Цветанка Стоилкова, Сборник от подробно решени задачи по висша математика
  • Иван Стойков, Количествини методи в управлението
  • Н. и др. Стойнова-Пенкова, Сборник от задачи по висша математика: Аналитична геометрия,линейна алгебра и математическо програмиране
  • Неда Стойнова-Пенкова, Надежда Н. Лалова, Димитър Х. Генов, Сборник от задачи по висша математика
  • Християн Юлий Стоянов, Агнеса Иванова Панева, Лабораторни упражнения по физична оптика и оптични прибори
  • Здравко Т. Сугарев, Р. Т. Христова, Костадин С. Бонев, Висша математика с теория на вероятностите

Външни препратки